K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

Mokytojai: Ramunė Glinskienė (fortepijonas), Asta Mičelienė (liaudies instrumentai), Inga Balaišienė (pramoginiai šokiai), Goda Mitinaitė ( šiuolaikiniai  šokiai), Robertas Mičelis (estradinė muzika). Skyrių lanko 70 mokinių.

Konkursai, festivaliai

Tarptautinis mažų miestelių vokalistų konkursas  ,,Obels žiedo giesmė“ – Meda Braukylaitė gavo I laipsnio diplomą .

Rajoninis moksleivių instrumentalistų ir vokalistų konkursas ,,Ei, mes talentingi‘‘-  instrumentinis ansamblis- II vietos nugalėtojas.

Respublikinis liaudies instrumentų konkursas ,,Tirlytis“ – instrumentinis ansamblis- III vietos diplomantas.

Padėka gitarisčių ansambliui už dalyvavimą rajoniniame festivalyje ,,Vaikas su gitara“.

Dalyvavimas seniūnijos renginiuose

Kanklininkių ansamblis koncertavo Duokiškyje, Salose, Aukštakalniuose, ,, Kuc – kuc Kamajuose“.

Instrumentinis ansamblis grojo Kamajų bažnyčioje.

Kartu su priešmokyklinukais dalyvavome Padėkos koncerte Kamajuose.

Neformaliojo1 Neformaliojo2 Neformaliojo3 Neformaliojo4 Neformaliojo5 Neformaliojo6 Neformaliojo7

Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15