K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284, Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Logopedas gimnazijoje rūpinasi mokinių kalbos vystymosi raidos, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija. Jis atlieka mokinių tarties, žodyno, gramatikos sandaros, rišliosios kalbos tyrimą, numato kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis. Darbo forma – pratybos tarties, rašymo sutrikimus, kalbos neišsivystymą turintiems mokiniams. Jis konsultuoja mokinius, o taip pat ir tėvus bei pedagogus, dirbančius su mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo bei kalbos sutrikimų. Skaito pranešimus mokytojų metodiniuose būreliuose, tėvų susirinkimuose. Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje. Kontaktinis  tel. +370 687 79488.  Galima rašyti per TAMO.

Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15