K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284, Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

        2018-iuosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Adolfo Ramanausko- Vanago metais.  Garsų partizaną paminėjome ir mūsų gimnazijoje.

       1956 metais A. Ramanausko- Vanago šeima slapstėsi Alytuje, bet jame pasidarė nebesaugu. Pasitarus su partizanų rėmėjų Valadkų šeima, vasarą suplanuotas persikėlimas į Rokiškio rajoną, nes ten buvo nutekėjusi Onutė Valadkaitė. Ji su savo vyru Jonu Kilu gyveno Kamajų apylinkės Paunksnių kaime. Ten ir apsistojo Ramanauskų šeima.

  Jaunoji Kilų šeima tais pačiais metais išvažiavo gyventi į Klaipėdą. Adolfas Ramanauskas- Vanagas su žmona Birute apsigyveno Tytelių kaime pas Barzdonienę.

    Ramanauskų dukra Auksutė su močiute  iš Kilų sodybos Paunksnių kaime išėjo gyventi į Rudžių kaimą pas Džiugelienę. Iš čia  Aldonos Valadkaitės pavarde pradėjo lankyti Kamajų pradinę mokyklą. Apie tai pasakojo Kamajų gyventoja Alma Kazickaitė.

   Kamajų mokyklą Ramanauskų dukra lankė iki 1956 m. spalio 12 d., kai A. Ramanauskas- Vanagas  ir jo žmona Birutė Mažeikaitė-Ramanauskienė buvo išduoti ir suimti Kaune ir iš karto išvežti į LSSR KGB. 

  Renginyje žiūrėjome 4g klasės mokinių Domilės, Sandros ir Eimučio kurtą filmuką apie A. Ramanauską- Vanagą, istorijos mokytoja Alvyda papasakojo apie garsiausius Rokiškio krašto partizanus, bibliotekininkė Jolanta pristatė apie A.Ramanausko- Vanago sąsajas su Kamajų kraštu, klausėmės patriotinių eilėraščių ir dainų.

                                                      Istorijos mokytoja Alvyda ir bibliotekininkė Jolanta

Nuotraukos Airido Bimbos

Video

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
Ilgoji pertrauka (1-5)
4. 11.30 – 12.15
IIlgoji pertrauka (6-1g)
5. 12.40 – 13.25
IIIlgoji pertrauka (2g-4g)
6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15