K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

     Nuo 2012 metų rugsėjo mėnesio mūsų gimnazija dalyvauja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro vykdomame projekte Ugdymo karjerai ir stebėsenos modelių sukūrimas ir plėtra bendrajame lavinime ir profesiniame mokyme“ (I etapas)  (Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-002).                               

     Apie  projektą  galite  paskaityti  čia:  www.mukis.lt

 

     Gimnazijoje   ugdymą  karjerai  vykdo  ugdymo  karjerai koordinatorė  Vilma  Steputaitienė

 

Individualios  konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams teikiamos

ketvirtadieniais 15.30 – 17.00 val. (tikybos  klasėje).

Koordinatorės  Vilmos  Steputaitienės  kontaktai: tel.: 868694725;

el. paštas: steputaitiene@gmail.com

      Ugdymo karjerai tikslas – padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

     Karjeros koordinatorės  veikla gimnazijoje:

  • padeda spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi;
  • suteikia naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis; moko, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
  • organizuoja renginius, išvykas bei   susitikimus su aukštųjų   bei  profesinių  mokyklų  atstovais;
  • teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams/mokytojams);
  • kaupia, sistemina ir gimnazijos bendruomenei  pateikia  informaciją  apie  įvairias  mokymo  įstaigas, padėtį  darbo rinkoje.
 
Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15