Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Ugdymas karjerai gimnazijoje

 

Ugdymo  karjerai koordinatorė  Inga Balaišienė

Kontaktai: tel. 865748987, el. paštas ingabalaisiene123@gmail.com

 

Individualios  konsultacijos mokiniams, tėvams, mokytojams teikiamos:

 

 Pirmadienis  —

 Antradienis 14.30 – 16.45

Trečiadienis 15.15 – 17.00

Ketvirtadienis 13.30 – 17.00

Penktadienis 8.20 – 9.20 ir 14.25 – 16.00

 

Ugdymo karjerai tikslas — padėti mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas            sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ar darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymo aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.

Karjeros koordinatorės  veikla gimnazijoje:

  • padeda spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu – mokymusi;
  • suteikia naujausią informaciją apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindina su studijų mokymo programomis; moko, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
  • organizuoja renginius, išvykas ir susitikimus su aukštųjų bei profesinių  mokyklų  atstovais;
  • teikia individualias ir grupines konsultacijas (mokiniams/tėvams/mokytojams).

Naudingos nuorodos:

  1. Informacinė svetainė, skirta mokiniams, mokytojams ir tėvams susirasti su ugdymu karjerai susijusią informaciją

http://www.mukis.lt/

  1. Informacija dėl priėmimo į profesinio mokymo įstaigas

https://profesinis.lamabpo.lt/

  1. Informacija dėl priėmimo į aukštąsias mokyklas

https://bakalauras.lamabpo.lt/

   

 
Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.