K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Olimpiados, varžybos, konkursai

2017 – 2018 m. m.

Mokinio vardas, pavardė  Klasė Vieta Olimpiada/konkursas Ruošęs mokytojas
Austėja Kiliūtė 2g III Rajoninė 9-12 kl. lietuvių k. ir literatūros olimpiada Z. Šivickienė
Rimantė Mičelytė 1g I Rajoninė 9-12 kl. lietuvių k. ir literatūros olimpiada A. Stočkuvienė
Edvinas Mikalaičiūnas 1g III Rajoninė 9-12 kl. geografijos olimpiada R. Afanasjevas
Edvinas Mikalaičiūnas 1g III Rajoninė chemijos olimpiada R. Paliokienė
Vaidas Macijauskas 4g III Rajoninis 12 kl. anglų kalbos rašinio konkursas D. Malcienė
Domilė Kirstukaitė 3g II Rajoninė dailės olimpiada D. Baltakytė
Sandra Macijauskaitė 3g II Rajoninė 9-12 kl. matematikos olimpiada A. Uldinskas
Eimutis Skavičius 3g III Rajoninė 9-12 kl. matematikos olimpiada A. Uldinskas
Vaidas Macijauskas 4g I Rajoninė 9-12 kl. matematikos olimpiada A. Uldinskas
Rimantė Mičelytė 1g III Rajoninė biologijos olimpiada J.  Vygėlienė
Justas Tervydis 7 II Rajoninis 5-8 kl. meninio skaitymo konkursas A. Stočkuvienė
Rimantė Mičelytė 1g III Respublikinė lietuvių k. ir literatūros olimpiada A. Stočkuvienė
Agnė Venslovaitė 8 I Rajoninė 5-8 kl. lietuvių k. ir literatūros olimpiada N.Markevičienė
Brigita Sokaitė 8 I Rajoninė 5-8 kl. lietuvių k. ir literatūros olimpiada N.Markevičienė
Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.15 – 12.00

Ilgoji pertrauka

5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.15 – 15.00