K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS MOKINIŲ PRIĖMIMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ REGISTRAVIMO, BEI JŲ PERDAVIMO NAGRINĖTI TVARKOS APRAŠAS

 

 

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS REAGAVIMO Į ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS PROCEDŪROS APRAŠAS

 

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO  TVARKOS APRAŠAS

 

DARBUOTOJŲ PSICHOLOGINIO SAUGUMO UŽTIKRINIMO ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOJE POLITIKA

 

 
 

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS  TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ IR GAUNAMŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS DARBO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS MOKINIŲ, IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYTINIŲ  IR DARBUOTOJŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS TARNYBINIŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO, NUOMOS IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS KRIZIŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMOS IR KASMETINĖS VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS  MOKYKLINIŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO IR VEŽIMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA
4 pamoka 11.45 – 12.30 val.

ILGOJI PERTRAUKA

5 pamoka 12.55 – 13.40 val.

6 pamoka 13.45 – 14.30 val.
7 pamoka 14.35 – 15.20 val.

8 pamoka 15.25 – 16.10 val.