Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Mokytojų stažuotė Maltoje

      2022 m. spalio 3–8 d. d. gimnazijos mokytojų komanda dalyvavo stažuotėje Maltoje pagal  programos ,,Erasmus+“ projektą ,,Mokykla visiems. Įtraukusis ugdymas“.

     Mokytojai susipažino ir praktiškai išbandė ,,Inkliuzinės  klasės per IKT“ veiklų metodiką, dalyvavo tarptautinėse komandinėse veiklose, mokėsi naudoti IT įrankius, kuriant skaitmenines istorijas, garso bei vaizdo projektus, palengvinančius specialiųjų ugdymo(si) poreikių mokinių  įtrauktį.

 

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.