Ugdymas

VIZIJA

     Gimnazija – moderni, atvira nuolatinei kaitai, saugi ir bendruomeniška mokykla, sudaranti galimybes mokiniams siekti aukštų ugdymosi rezultatų, tenkinanti mokinių poreikius, sudaranti sąlygas mokinių meninei saviraiškai.

MISIJA

     Teikti kokybišką, tenkinantį kiekvieno ugdytinio poreikius ir galimybes ikimokyklinį, pradinį, pagrindinį, vidurinį ugdymą, ugdyti žmogų, gebantį savarankiškai ir atsakingai gyventi šiuolaikinėje informacinėje visuomenėje.

FILOSOFIJA

     Mokykla nėra žinios ar informacija, tai ĖJIMAS Į PRIEKĮ. Reikia, kad žmonės apskritai susikalbėtų (L. Donskis).

VERTYBĖS

     Pagarba kiekvienam bendruomenės nariui, pilietiškumas, atvirumas kaitai, kiekvieno gabumai ir talentas, atsakomybė ir profesionalumas, bendruomeniškumas, saugi ir jauki ugdymosi aplinka.
Scroll to Top