Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA „VAIKYSTĖS TAKELIU”

 

IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

ROKIŠKIO R. KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIAUS UGDYMO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU TVARKOS APRAŠAS

 

 

Darbuotojų darbo grafikas 2023-2024 m.m. II pusmetis

Darbuotojų darbo grafikas 2023-2024 m.m. I pusmetis

Darbuotojų darbo grafikas 2023-2024 m.m. I pusmetis

Darbuotojų darbo grafikas 2022-2023 m.m. II pusmetis

Darbuotojų darbo grafikas 2022-2023 m.m. I pusmetis

Darbo grafikas grupėse 2023-2024 m.m.I pusmetis

Darbo grafikas grupėse 2022-2023 m.m.I pusmetis

Mokesčio už vaikų išlaikymą tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo grafikas 2021-2022 m.m. II pusmetis

Darbo grafikas grupėse 2023-2024 m.m.I pusmetis

Darbo grafikas grupėse 2021-2022 m.m.II pusmetis

Darbuotojų darbo grafikas 2021-2022 m.m. I pusmetis

Darbo grafikas grupėse 2021-2022 m.m.

Auklėtojų darbas grupėse 2020- 2021 m. m.

Darbuotojų darbo grafikas 2020-2021 m.m. I pusmetis

Darbuotojų darbo grafikas 2019-2020 m. m. II pusmetis

Darbuotojų darbo grafikas 2019-2020 m. m. I pusmetis

Lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos tvarkos aprašas

Ikimokyklinio bei priešmokyklinio vaikų ugdymo tvarkos aprašas

Darbuotojų darbo grafikas 2019 m.

Auklėtojų darbas grupėse 2019- 2020 m. m.

Metinis veiklos planas 2018

Darbuotojų darbo grafikas 2018-2019 m. m. II pusmetis

Auklėtojų darbo grafikas grupėse 2018-2019 m. m.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.