Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Specialioji pedagogė ir logopedė Miglanda Aleksiejienė

Gim.1969-01-05, Rokiškis

Išsilavinimas:

2010 m. Mykolo Romerio universitetas, viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, specializacija – veiklos auditas;

2005 m. Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija (specializacija – logopedija).

Kita  pedagoginė kvalifikacija:

2017 m. specialiojo pedagogo (ir logopedo) metodininko kvalifikacinė kategorija;

2011 m. IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo konsultantas;

2006 m. vyresniojo logopedo (ir specialiojo pedagogo) kvalifikacinė kategorija.

El. paštas: miglanda.aleks@gmail.com

Mob. Tel.: 8 687 79488 Galima rašyti per TAMO.

 

Specialioji pedagogė ir logopedė rūpinasi sėkminga specialiųjų poreikių turinčių mokinių integracija mokykloje, bendradarbiauja su specialiųjų poreikių vaiko tėvais (globėjais), konsultuoja juos. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą (nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms) bei vertina pažangą mokykloje. Veda pamokas, kurių metu padeda šiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Konsultuoja mokytojus kaip individualizuoti ir/ar pritaikyti bendrąsias ugdymo programas. Rūpinasi mokinių kalbos vystymosi raidos, kalbos, kalbėjimo bei kitų komunikacijos sutrikimų korekcija. Jis atlieka mokinių tarties, žodyno, gramatikos sandaros, rišliosios kalbos tyrimą, numato kalbos ir kalbėjimo korekcijos kryptis. Darbo forma – pratybos tarties, rašymo sutrikimus, kalbos neišsivystymą turintiems mokiniams. Jis konsultuoja mokinius, o taip pat ir tėvus bei pedagogus, dirbančius su mokiniais, turinčiais įvairių kalbėjimo bei kalbos sutrikimų. Skaito pranešimus mokytojų metodiniuose būreliuose, tėvų susirinkimuose Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje.  

 

Specialiosios pedagogės ir logopedės Miglandos Aleksiejienės darbo laikas 2023-2024 m.m.

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.