Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

www.mukis.lt

 • mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema.

www.aikos.smm.lt

 • supažindinimas bendrojo lavinimo mokyklų mokinių su svarbiausiomis profesijomis, darbo pasauliu, mokymosi aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybėmis;
 • pagalba pasirenkant specialybę, kurią galima įgyti pirmą kartą ar persikvalifikuojant;
 • informacija apie švietimo sistemą reglamentuojančius teisės aktus, profesinio informavimo paslaugas, galės užduoti klausimus ir gauti į juos atsakymus.

www.smm.lt

 • brandos egzaminai;
 • apie stojimą į aukštąsias mokyklas;
 • apie mokymąsi profesinio mokymo įstaigose.

www.lamabpo.lt

 • aukštųjų mokyklų priėmimo komisijų adresai, telefonai, faksai, elektroninio pašto adresai ir interneto svetainė;
 • studentų priėmimo į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas sąlygos.

 

www.kurstoti.lt

 • žurnalo „Kur stoti” elektroninė versija;
 • išsami informacija apie Lietuvos aukštąsias ir profesinio mokymo įstaigas.

www.euroguidance.lt

 • profesijų aprašai;
 • filmai apie profesijas;
 • filmukai „Karjeros planavimo žingsniai“;
 • testai;

www.studijos.lt

 • pateikiama informacija apie visas Lietuvos aukštąsias mokyklas, kolegijas.

www.tinklas.lt

 • Lietuvos mokyklų ir jų interneto svetainių sąrašas, nuorodos į mokomosios medžiagos svetaines.

www.kalba.lt

 • kalbų mokymas, studijos užsienyje ir paruošimas egzaminams.

www.vsf.lt

 • interneto svetainė-informacija studentams apie paskolas;
 • teisinė informacija.

www.uzt.lt

 • informacijos bei darbo rinkos tendencijas ir prognozes apie profesijas galite rasti šiame internetiniame puslapyje.

www.skvc.lt

 • aiškinamasis su studijomis susijusių terminų žodynas.

www.zodis.eu

 • tarptautinių žodžių žodynas.
Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.