Asmens duomenų apsauga

REAGAVIMO Į ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMUS PROCEDŪROS APRAŠAS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Gimnazijos duomenų apsaugos pareigūnas – Justina Bareišienė,
el. paštas: justina.bareisiene@kamajugimnazija.lt

Kita aktuali informacija

Daugiau informacijos galite rasti:

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas

Už Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo stebėseną Lietuvos Respublikoje atsakinga Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 
Kontaktinė informacija:

Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
El. p. ada@ada.lt

Svetainė: https://vdai.lrv.lt/

Scroll to Top