Administracija

Direktorė Loreta Grochauskienė

Gim.1959-08-22, Šiauliai
Išsilavinimas:
2009 m. Šiaulių universitetas, vadybos (švietimo vadyba) ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;
2000 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (specialioji pedagogika) magistro kvalifikacinis laipsnis;
1990 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pagalbinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;
1977 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių įstaigų vadovo ir choreografo kvalifikacija.

Kita  pedagoginė kvalifikacija 
2017 m. Antra mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija;
2012 m. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija;
2003 m. Švietimo įstaigos vadovo I (III)  kvalifikacijos kategorija;
1997 m. Vyresniojo choreografijos mokytojo kvalifikacija;
1996 m. Vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Gabienė

Gim. 1960-05-22, Ukmergė
Išsilavinimas:
1983 m. Vilniaus universitetas, filologijos dėstytojo kvalifikacija;
1993 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacija;
2017 m. III mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija.

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Baltakytė

Išsilavinimas:
1991 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinių klasių bei pagrindinės mokyklos dailės mokytojo kvalifikacija;
Kita pedagoginė kvalifikacija
1996 m. Trečia įstaigos vadovo kvalifikacinė kategorija;
1996 m. Vyresniojo dailės mokytojo kvalifikacija;
2006 m. Dailės mokytojos metodininkės kvalifikacija;

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Ramunė Glinskienė

Gim. 1967-02-05, Utena
Išsilavinimas:
1985-1991 m. studijos Klaipėdos universitete (LMA Klaipėdos Muzikos mokytojų fakultetas) muzikos mokytojo – choro dirigento spec.
2005 m. Panevėžio kolegija, muzikos pedagogo – liaudies muzikos kolektyvų vadovo kvalifikacija.
2007 m. Šiaulių universitetas, muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija.
Kita pedagoginė kvalifikacija:
1995 m. muzikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Neringa Pauliukevičienė

Gim. 1979-09-20, Rokiškis
Išsilavinimas:
2002 m. – Vilniaus universitetas, socialinio darbo bakalauras, socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo profesinės kvalifikacijos.

Raštvedė Justina Bareišienė

Gim. 1990-02-13, Rokiškis
Išsilavinimas:
2012 m. Vilniaus kolegija, vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro laipsnis

Vyr.buhalterė Virginija Tumienė

Gim. 1960-09-28, Rokiškis
Išsilavinimas:
1980 m. Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas;

Buhalterė Dangira Žliubienė

Gim.1964-08-16, Rokiškio r.
Išsilavinimas:
1986 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, buhalterinės apskaitos ekonomisto kvalifikacija;

 

Scroll to Top