Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Direktorė Loreta Grochauskienė

Gim.1959-08-22, Šiauliai

Išsilavinimas:

2009 m. Šiaulių universitetas, vadybos (švietimo vadyba) ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;

2000 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (specialioji pedagogika) magistro kvalifikacinis laipsnis;

1990 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pagalbinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

1977 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių įstaigų vadovo ir choreografo kvalifikacija.

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

2017 m. Antra mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija;

2012 m. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija;

2003 m. Švietimo įstaigos vadovo I (III)  kvalifikacijos kategorija;

1997 m. Vyresniojo choreografijos mokytojo kvalifikacija;

1996 m. Vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Gabienė

Gim. 1960-05-22, Ukmergė

Išsilavinimas:

1983 m. Vilniaus universitetas, filologijos dėstytojo kvalifikacija;

1993 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacija;

2017 m. III mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija.

 

 

 

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Baltakytė

 

Išsilavinimas:

1991 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinių klasių bei pagrindinės mokyklos dailės mokytojo kvalifikacija;

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

1996 m. Trečia  įstaigos  vadovo kvalifikacinė kategorija;

1996 m. Vyresniojo dailės  mokytojo kvalifikacija;

2006 m. Dailės  mokytojos metodininkės kvalifikacija;

 

 

 

 

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Ramunė Glinskienė

Gim. 1967-02-05, Utena

Išsilavinimas:

1985-1991 m. studijos Klaipėdos universitete (LMA Klaipėdos Muzikos mokytojų fakultetas) muzikos mokytojo – choro dirigento spec.

2005 m. Panevėžio kolegija, muzikos pedagogo – liaudies muzikos kolektyvų vadovo kvalifikacija.

2007 m. Šiaulių universitetas, muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija.

Kita pedagoginė kvalifikacija:

1995 m. muzikos vyresniojo mokytojo  kvalifikacinė kategorija.

 

 

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

 

Neringa Pauliukevičienė

Gim. 1979-09-20, Rokiškis

Išsilavinimas:

2002 m. – Vilniaus universitetas, socialinio darbo bakalauras, socialinio darbuotojo ir socialinio pedagogo profesinės kvalifikacijos.

 

 

 

 

Raštvedė Justina Bareišienė
 
Gim. 1990-02-13, Rokiškis
Išsilavinimas:
2012 m. Vilniaus kolegija, vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro laipsnis

 

 

 

Vyr.buhalterė Virginija Tumienė

Gim. 1960-09-28, Rokiškis

Išsilavinimas:

1980 m. Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas;

 

 

 

Buhalterė Dangira Žliubienė

Gim.1964-08-16, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

1986 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, buhalterinės apskaitos ekonomisto kvalifikacija;

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.