K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijoje

nuotolinio mokymo klausimais informaciją teikia:

 

Audronė Gabienė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 organizuoja ir vykdo nuotolinį mokymą,

el.paštas: a.gabiene@gmail.com; Tel. Nr.: +370 676 61615;

 

Vygantas Vygėlis  –  kompiuterių priežiūros administratorius    

  konsultuoja mokytojus ir mokinius informacinių technologijų naudojimo klausimais,

el.paštas: vygantasvyg@gmail.com; Tel. Nr.: +370 698 85714;

 

Asta Tarailienė –  informacinių technologijų mokytoja

   konsultuoja mokytojus ir mokinius mokymo programų taikymo nuotoliniame mokyme klausimais,

el.paštas: a.tarailiene@gmail.com; tel. Nr. +370 611 59697;

 

Miglanda Aleksiejienė –  specialioji pedagogė-logopedė

 konsultuoja ir teikia specialiąją pagalbą mokinių tėvams

 (globėjams, rūpintojams), mokytojams,

el.paštas: miglandaaleks@gmail.com; Tel. Nr.: +370 687 79488;

 

Zita Šivickienė – socialinė pedagogė

organizuoja ir vykdo socialinės pagalbos teikimą,

el.paštas: zitasivickiene@gmail.com; Tel. Nr.: +370 618 12932.

 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriuje

nuotolinio mokymo klausimais informaciją teikia:

 

Daiva Baltakytė –  ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja

organizuoja ir vykdo nuotolinį mokymą ikimokyklinio ugdymo skyriuje,

el.paštas: daivabalta@gmail.com; Tel. Nr.: +370 615 55646;

 

Miglanda Aleksiejienė – logopedė

konsultuoja ir teikia logopedinę pagalbą vaikų tėvams (globėjams, rūpintojams), grupių auklėtojoms,

el.paštas: miglandaaleks@gmail.com; Tel. Nr.: +370 687 79488.

 

Rokiškio r. Kamajų Antano Strazdo gimnazijos neformaliojo švietimo skyriuje

nuotolinio mokymo klausimais informaciją teikia:

 

Ieva Lapelytė – choreografijos mokytoja, laikinai atliekanti neformaliojo švietimo skyriaus vedėjos pareigas

organizuoja ir vykdo nuotolinį mokymą neformaliojo švietimo skyriuje,

el.paštas: ieva.lapelyte@gmail.com; Tel. Nr.: +370 662 21039.

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15