K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

KAMAJŲ ANTANO STRAZDO GIMNAZIJA

 MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS ESANT VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAI SITUACIJAI

  

 • Į gimnaziją įeiti arba išeiti iš jos galima tik per pagrindinį įėjimą laikantis saugaus atstumo.
 • Atėjus į gimnaziją nusiplauti ir dezinfekuoti rankas.
 • Nuolat laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.).
 • Pertraukų metu dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.
 • Laikytis saugaus 2 m atstumo.
 • Jei pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) arba ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiai, likti namuose ir būtinai kreiptis į savo šeimos gydytoją.
 • Jei ugdymo proceso metu pasireiškia karščiavimas (37,3 °C ir daugiau) ar ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų, kiti užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), nedelsiant pranešti klasės vadovui, mokytojui ar kitam gimnazijos darbuotojui.
 • Privalomos izoliacijos laikotarpiu į mokyklą atvykti draudžiama.
 • Draudžiama vestis į mokyklą pašalinius asmenis (išskyrus išimtinius atvejus arba suderinus su mokyklos direktore).
 • Organizuojant renginius atvirose ar uždarose erdvėse tarp dalyvių privaloma išlaikyti ne mažesnį nei 1 metro atstumą, dėvėti kaukes.
 • Mokinių maitinimas organizuojamas gimnazijos valgykloje pagal sudarytą pietų grafiką.
 • Būtinai nusiplauti rankas prieš einant į valgyklą.
 • Gimnazijos valgykloje įrankius pasiimti nepaliečiant kitų įrankių.
 • Maistas, mokinių atsineštas iš namų, valgomas klasėje, laikantis higienos taisyklių, arba gimnazijos valgykloje, pietaujant su savo grupės mokiniais.
 • Mokiniams, vykstantiems į išvykas, renginius, ekskursijas, varžybas ar pamokas kitoje aplinkoje, mokyklos autobuse privaloma dėvėti kaukes.
 • Mokiniams, vykstantiems į gimnaziją viešuoju autobusu, būtina dėvėti kaukę.
 • Rekomenduojama mokiniams turėti atsarginių kaukių.
 • Taisyklės gali būti papildomos ir keičiamos, atsižvelgiant į Rokiškio rajono ir Lietuvos epidemiologinę situaciją.
 • Su taisyklėmis mokinius supažindina klasės vadovas.
 • Taisyklės skelbiamos mokyklos internetiniame tinklapyje ir skelbimų lentoje.

 Parengė socialinė pedagogė Zita Šivickienė

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15