K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

     Vasario 25 d. gimnazijos 8 kl., 1g ir 4g kl. mokiniai vykdė projektą „Vienuolė svečiuose!“, kurio tikslas buvo susipažinti su vienuolijomis Lietuvoje. Jie susitiko su seserimi vienuole Benedikta Rollin. Tai Marijos Dangun Ėmimo seserų kongregacijos (asumpcionisčių) vienuolė iš Prancūzijos.

Sesuo Benedikta papasakojo mokiniams apie save,  savo pašaukimą, troškimą tapti vienuole dar vaikystėje. Po anglų k. studijų Paryžiaus universitete „Universite de Paris X Nanterre“, ji tęsė studijas Lietuvoje, Vilniaus universitete.  Įkūrusi vienuoliją Vilniuje sesuo Benedikta jau 28 m. čia darbuojasi: veda Šventojo Rašto studijas, Alfa kursus, vidinio išgydymo rekolekcijas, dirba kalinių sielovadoje. Susitikimo metu ji parodė mokiniams nuotraukų iš vienuolių gyvenimo ir misijų užsienyje, atsakė į klausimus.

 Dorinio ugdymo mokytoja Eglė Glemžienė

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.