K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

         Gimnazijos mokiniai dalyvauja Panevėžio vyskupijos katechetikos centro projekte „Tegarbina Tave, Viešpatie, visi kūriniai“, skirtame paminėti „Laudato si“ metams, atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus raginimą susirūpinti mūsų planetos ateitimi, atkreipiant dėmesį į kūrinijos grožį bei trapumą, iškeliant ekologines problemas ir mokantis teisingo bei atsakingo santykio su gamta.

         1-6 kl. mokiniai nuo vasario mėnesio kūrė darbelius piešinių konkursui „Koks gražus tavo pasaulis, o Dieve“. Iš klasių buvo išrinkti geriausi darbai, kurie dalyvauja konkurse Panevėžio vyskupijos katechetikos centro facebook‘o grupėje. Palaikyti mokinius galima spaudžiant „patiktuką“ už:

1 kl. Akvą Sakalauskaitę https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-vyskupijos-katechetikos-centras-1513906078922569/photos/pcb.2880563622256801/2880558595590637

4 kl. Kotryną Sokaitę https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-vyskupijos-katechetikos-centras-1513906078922569/photos/pcb.2880578912255272/2880566425589854

6 kl. Saimoną Čypą https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-vyskupijos-katechetikos-centras-1513906078922569/photos/pcb.2880596528920177/2880580358921794

        7-4g kl. mokiniai dalyvauja nuotraukų konkurse „Tegarbina tave, Viešpatie, visa kūrinija“. Palaikyti mokinius galima spaudžiant „patiktuką“ už:

7 kl. Skaistę Savickaitę https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-vyskupijos-katechetikos-centras-1513906078922569/photos/pcb.2880602408919589/2880598658919964

1g kl. Augustę Dirdaitę https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-vyskupijos-katechetikos-centras-1513906078922569/photos/pcb.2880605695585927/2880604148919415/

3g kl. Eriką Leitonaitę https://www.facebook.com/Panev%C4%97%C5%BEio-vyskupijos-katechetikos-centras-1513906078922569/photos/pcb.2880608498918980/2880606512252512

        Balsuoti už mokinių darbus bus galimą dar visą savaitę. Palaikykime!

Dorinio ugdymo mokytoja Eglė Glemžienė

Mokinių darbai

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.