Prisiminus vasarą

        Birželio 28 d. Kamajuose lankėsi Pandėlio gimnazijos stovyklautojai, kuriuos pasitiko mūsų mokinės Tautvydė N. (4g kl.), Evelina L. (1g kl.) ir Augustė (1g kl.). Jos papasakojo apie Kamajų miestelį, aprodė gimnazijos teritoriją. Visi aplankė paminklą poetui ir kunigui Antanui Strazdui bei Kamajų bažnyčią. Joje dalinosi mintimis apie tikėjimą ir piligrimystę, mezgė draugystės ryšius, šventė bendras Mišias.

        Liepos 2-4 d. Evelina L. (1g kl.) vyko į Ateitininkų federacijos sąskrydį „Iškelti perlus iš gelmių“ Berčiūnuose. Čia vyko paskaitos, buvo dalinamasi idėjomis, aptariami svarbūs ateitininkijos klausimai. Buvo padėkota ateitininkams, kurie nuolat dalyvauja ir kuria organizaciją.

        Rugpjūčio 3-6 d. Evelina L. (1g kl.) jau antrus metus iš eilės dalyvavo Kupiškio dekanato organizuojamame piligriminiame žygyje „Džiaugsmo karavanas gyvas 2‘‘. Įveikta 100 km maršrutu Kupiškis-Šimonys-Inkūnai-Andrioniškis-Viešintos-Subačius-Rudiliai-Kupiškis. Žygio vadovas dekanas kunigas Mindaugas Kučinskas apie žygį sakė: „Tai nėra pasivaikščiojimas, klajojimas. Žygis yra ėjimas, judėjimas iš vienos vietos į kitą pėščiomis, turint tikslą. Keliavimas su malda, nešimas visa, kas slegia širdį: žaizdas, patirtus skausmus praeityje arba dabar… Svarbu padėti kitiems panešti naštas ir gabenti viską pas Jėzų, kad atsigaivintume ir vėl gyventume.“

                                                                                      Mokytoja Eglė Glemžienė

Nuotraukos  iš:

https://www.facebook.com/photo/?fbid=554345505695601&set=pcb.554351872361631

https://www.facebook.com/Ateitininkai/videos/343984114126869

Scroll to Top