NŠS pristato: atvira pamoka – koncertas pradinių klasių mokiniams

       Gegužės 18–ąją į gimnazijos Mažąją salę sugužėjo pradinių klasių mokinukai. Čia atvirai pamokai–koncertui visus sukvietė NŠS mokytojai ir mokiniai.

Scenoje suskambo instrumentų akordai, dainų trelės. Kūrybiškumu padvelkė teatriniai etiudai. Visų smalsumą sužadino paslaptinga raudonoji dėžutė… Vaikai džiaugėsi savo draugų muzikavimu, jų darbeliais, drauge mokėsi būti dėmesingais klausytojais. Tokia žaisminga kvietimo forma neformaliojo švietimo studijų mokytojai Daiva, Audronė, Ramunė, Asta ir Robertas pakvietė vaikučius kitais mokslo metais lankyti dailės, teatrinės raiškos, dainavimo, fortepijono, kanklių, gitaros, akordeono studijų užsiėmimus.

       Pamokos pabaigoje keletui mokinių, užbaigusių pasirinktą pradinio ugdymo studijos programą, buvo įteikti Mažieji diplomai!

       Tad, sveikindami su saulėtu pavasariu, kviečiame naujus narius 2022-2023 m. m. įsijungti į NŠS dainuojančių, piešiančių, vaidinančių, grojančių vaikučių gretas.

NŠS vedėja Ramunė Glinskienė

Fotonuotraukos Vyganto Vygėlio

Scroll to Top