Pažymejimai_0623

Birželio 23 d. gimnazijoje vyko pagrindinio ugdymo programų baigimo pažymėjimų išdavimo ceremonija. Įteikti baigimo pažymėjimai 26 aštuntos klasės mokiniams ir 14 dešimtos klasės mokinių. 

Klasių vadovės Inga Balaišienė (8kl.) ir Genovaitė Pavilonienė (10kl.)

Fotonuotraukos Ingos Balaišienės

Scroll to Top