Į Kalėdas einame kartu

Žiema, žiema. Aplinkui balta, balta.

Nuo žemės lig dangaus suspindę žvaigždės.

Pro šviesią viltį, rūpestį nekaltą

Iš tolimų skliautų šventa giesmė ataidi.

Iš meilės, iš gerumo, iš paguodos,

Iš atjautos, svajonės, iš minties,

Iš kerinčios, baltos, snieguotos drobės

Į TAVO ŠIRDĮ KELIĄ VĖL NUTIES.

Akimirkos iš  gruodžio 15-sios šventinio Padėkos bei eglutės įžiebimo vakaro Kamajų bendruomenės namuose.

Ačiū šventės organizatoriams, vaikučių tėveliams, mūsų klausytojams už jaukumą, tyrą džiugesį, aplodismentus!

NŠS kolektyvo vardu – Ramunė Glinskienė

Foto nuotraukos Sigitos Gasiūnienės – Bracienės

Scroll to Top