K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

     Birželio 2-sios popietę į mūsų gimnazijos Mažąją salę rinkosi svečiai – mokiniai, mokytojai, tėveliai. Būtent šią dieną, tęsiant gražią mokyklos tradiciją, vyko Padėkos koncertas gimnazijos bendruomenei.  Direktorė Loreta Grochauskienė ir pavaduotoja ugdymui Audronė Gabienė įteikė atminimo dovanėles olimpiadų, konkursų prizininkams, meninių renginių laureatams, sportininkams, pelniusiems pergales ne tik rajone, bet ir respublikos mastu. Pagerbti ir pedagogai, išugdę laimėjimus pelniusius mokinius. Šilti padėkos žodžiai už bendrystę nuskambėjo mokinių tėveliams. Koncerto programą paruošė ir muzikinius sveikinimus dovanojo NŠS mokiniai ir mokytojai. Renginio metu penkiems NŠS teatrinės raiškos, fortepijono ir dailės studijų ugdymo (si) programas baigusiems diplomantams buvo įteikti Lietuvos respublikos neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.

     Skleidėsi gėlės ir šypsenos, visi džiaugėsi itin sėkmingais ir dosniais gimnazijai besibaigiančiais mokslo metais!

NŠS vedėja Ramunė Glinskienė

Foto nuotraukos Aurimo Pagirio

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.