Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Birželio 14-ąją 5–10 klasių mokiniai paskutinį kartą susirinko į šių mokslo metų užbaigimo renginį. Sveikinimo žodį jaunimui tarė pavaduotoja ugdymui Audronė Gabienė. Dalis mokslo ir meno entuziastų buvo apdovanoti padėkomis. Labai simboliška, kad paskutinė mokinių darbo diena mokykloje sutapo su Gedulo ir vilties diena. Šia tema pasisakė mokinių savivaldos klubo ARA prezidentė Paulina Skardytė, renginį įprasminome tylos minute. O jam pasibaigus, klasių atstovai nuvyko pagerbti žuvusiųjų į Laisvės kovų įamžinimo vietą Kamajuose.

Renginių organizatorė Ramunė Glinskienė

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.