Sėlių keliu

Visus mokslo metus 5–8 ir Ig–IIIg klasių mokiniai dalyvavo integruotose projektinėse veiklose, kurias jungė bendra tema – „Sėlių keliu. Nuo Rokiškio iki Anykščių…“ Projektas jungė įvairius mokymosi dalykus – literatūrą, užsienio kalbas, istoriją, geografiją, fiziką, chemiją, matematiką, biologiją, net fizinį ugdymą – mokiniai ir dalykų mokytojai aplankė daugybę vietovių, tyrinėjo, atliko prasmingų kūrybinių darbų. Visų šių veiklų rezultatas – sukurta puiki mokomoji medžiaga, sukaupta dalykinių žinių, tyrinėjant dvarus, kaimus, vienkiemius, jų augalus, istoriją, paminklus, žmones, užrašant legendas ir padavimus, fotografuojant ir filmuojant.

Birželio 1-ąją gimnazijoje vyko pirmoji mokslinė konferencija, kurioje pristatytas integruotas dalykinis projektas „Sėlių keliu…“ O dalyvavę projekte mokiniai laimėjo  didžiulę motyvaciją gilintis į krašto kultūrą, istoriją, gamtos, archeologijos įdomybes.

Manome, jog tokia veikla taps dar viena prasminga gimnazistų tradicija.

Scroll to Top