Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

DSC000602014 m. pabaigoje mūsų gimnaziją pasiekė džiugi žinia – pavyko patekti tarp 10 Lietuvos mokyklų, nugalėjusių Pažangos projektų konkurse. Iš viso konkursui buvo pateikta 311 paraiškų. Mūsų įgyvendinamo projekto veiklos buvo skirtos mokinių asmeninės pažangos stebėsenai pamokose, klasių valandėlėse.

Mokytojai išbandė įvairius mokinių pažangą skatinančius metodus, klasių auklėtojai organizavo pažangos stebėjimą ir aptarimą per klasių valandėles bei individualių pokalbių su mokiniais ir jų tėvais metu. Nemažai idėjų mokytojai parsivežė iš stažuočių Estijos ir Lietuvos mokyklose. Galima teigti, jog projekto metu buvo pradėta kurti veiksminga pažangos stebėjimo sistema. Žinoma, pradėtos veiklos bus tęsiamos, nes tikimės nemažo poveikio mokinių mokymosi motyvacijai, jų pažangai ir pasiekimams.

 

Olivija Saranienė, projekto veiklų koordinatorė

 

 

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.