K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

DSCN2999Šių metų spalio 20 d. Anykščių meno inkubatoriuje, buvo suorganizuotas Jaunųjų miško bičiulių sambūrio sąskrydis, kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos Jaunieji  miško bičiuliai, kuris buvo skirtas Lietuvos miškininkų sąjungos sambūrio įkūrimo 40 – mečiui paminėti.

Renginio metu vyko Jaunųjų miško bičiulių sambūrio narių varžybos, protų mūšio kovos, ekologinės ir kūrybinės dirbtuvės, vaišinomės kareiviška koše, o susirinkusiuosius linksmino grupės “Neteisėtai padaryti” aktoriai. Renginiui pasibaigus, visi pasivaikščiojome tarp medžių viršūnių – aplankėme medžių lajų taką, grožėjomės Anykščių panorama iš bažnyčios bokšto. Renginyje sveikinimo žodžius tarė Aplinkos viceministras Linas Jonauskas, Lietuvos miškininkų sąjungos prezidentas doc. dr. Edmundas Bartkevičius, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos vyriausiasis patarėjas Andrius Vancevičius, JMBS Rėmimo tarybos pirmininkė Eglė Mankevičienė.

Įdomybės apie JMBS:
* Jaunųjų gamtos mylėtojų istorija siekia XX amžiaus pradžią. Jau tada veikė organizuotos moksleivių grupės, globojančios gamtą, plėtojančios gamtos pažinimą, puoselėjančios miško aplinką ir gyvūniją.
* Jaunųjų miškininkų būreliai savo istoriją skaičiuoja nuo pokario metų, kai miškininkai kartu su kaimo mokyklomis ėmė organizuoti miško želdinimo talkas, kviesdavo mokinius plačiau susipažinti su miškininkų profesija. Šiuos būrelius septintame dešimtmetyje ėmė kuruoti Respublikinė jaunųjų gamtininkų stotis, tuomet imti leisti ir jaunųjų miškininkų leidiniai, veikė mokyklinių girininkijų būreliai.
* Mokyklinės girininkijos buvo organizuotos kaip tikros – turėjo uniformas, pareigybes, skiriamuosius ženklus.
* Nepriklausomoje Lietuvoje (1992 metais) atkurta jaunųjų miškininkų veikla, įkurta JMB draugija, paskirti jos vadovai. Pradėti leisti JMB leidiniai. “Girinukas” leidžiamas iki šiol. Organizuojami konkursai mokiniams, stojimo į JMB draugiją nuostatai. Nuo 1999 metų jaunųjų miško bičiulių veiklą palaiko ir remia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija. Šia iniciatyva ugdomi mokinių gamtos stebėjimo įgūdžiai, gamtosaugos žinios ir atsakomybė bei meilė Tėvynei bei Gamtai.

DSCN3004 DSCN2990 DSCN2975

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.