K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Graikija1Įgyvendinant ERASMUS+ projektą „Pagrindinio ugdymo pakopoje dirbančių mokytojų kompetencijų tobulinimas ir lyderystės plėtra Rokiškio rajono mokyklose“, kurį  finansuoja Europos Komisija, šešių rajono mokytojų komanda 2016 m. kovo 21-25 d. dalyvavo mokymosi stažuotėje Graikijoje, Atėnų mieste, kur tobulino ugdymo proceso integravimo, naujovių valdymo, bendradarbiavimo ir lyderystės kompetencijas. Buvo aplankytos trys mokyklos (pradinė, gimnazija ir licėjus) bei  2-asis regioninis mokytojų mokymo centras. Teko ne tik išklausyti paskaitas apie Graikijos švietimo sistemą, mokytojų kvalifikacijos tobulinimą, metodinės veiklos organizavimą, bet ir stebėti pamokas, bendrauti su mokytojais, mokiniais.

Stebėtos pamokos įrodė, kad bendradarbiavimas tarp mokytojų ir administracijos (direktorė sėkmingai kartu su mokytoja vedė pamoką), bendradarbiavimas tarp mokinių, dalykų integracija suteikia galimybę mokiniams mokytis sėkmingiau, pasiekti aukštesnių rezultatų. Įdomu tai, kad nors švietimo reforma Graikijoje tik įsibėgėja, bet eksperimentinėse mokyklose sėkmingai į dalykų programas integruojama anglų kalba, IT, vykdomas nuotolinis mokymas, dirbama jungtinėse klasėse.

       Labai džiugina įgyta patirtis, kuria pasidalinsiu su savo kolegomis, papasakosiu savo mokiniams bei  galėsiu taikyti  pamokose.

Mokytoja Audronė Stočkuvienė

Graikija2Graikija3Graikija4

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15