K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Lietuvos Šachmatų federacija, bendradarbiaudama su leidykla „Šviesa“, ėmėsi įgyvendinti iniciatyvą „Šachmatai mokyklose“. Šį pilotinį projektą išbando daugiau kaip keturiasdešimt Lietuvos mokyklų, tarp jų – ir Rokiškio rajono Kamajų Antano Strazdo gimnazija. Šachmatus pirmokams dėsto pradinių klasių mokytoja Rita Zovienė, prireikus ją konsultuoja specialioji pedagogė Miglanda Aleksiejienė, anksčiau dirbusi šachmatų trenere Rokiškio sporto centre.  Iš projekto gimnazija nemokamai gavo pirmokams specialiai parengtus pratybų sąsiuvinius bei vadovėlius.

„Idėja mokyti šachmatų nuo pat pradinių klasių, pamokų metu iš dalies atsirado kaip atsakas į naujosios skaitmeninės eros vaikų poreikius. Vienas bendras iššūkis, tenkantis įvairių šalių mokytojams yra didelis informacijos srautas, su kuriuo susiduria vaikai.  Tai kelia būtinybę ugdyti įgūdžius, padėsiančius gausią informaciją sėkmingai apdoroti, mąstyti kritiškai ir išlikti kūrybingais“, – teigia viena iš projekto iniciatorių, šachmatų didmeistrė, Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen.    Ji pabrėžia, kad projekto idėja yra naudoti šachmatus kaip priemonę ugdyti vaikų intelektą bei socialinius gebėjimus. Sportinis šachmatų aspektas čia nėra toks svarbus.  

Pasak V. Čmilytės-Nielsen, šachmatai yra puiki mokymo priemonė, kurioje telpa tokios temos kaip matematika, istorija, pasaulio pažinimas. Pasitelkiant šachmatų lentą ir figūras net patiems mažiausiems galima paaiškinti geometrijos pradmenis, supažindinti su koordinačių sistemomis, ugdyti erdvinį mąstymą, įtvirtinti skaitymo, rašymo gebėjimus. Praktika rodo, kad šachmatai lavina atmintį, turi teigiamą įtaką vaikų gebėjimui susikoncentruoti ir ugdo socialines kompetencijas, pagarbą kitam, komandinę dvasią.  Apie tai, kad šis intelektualus stalo žaidimas ir minties sportas turi įtakos vaikų mokymosi pasiekimams, skelbia ne vienas mokslinis tyrimas. Viename iš jų, atliktame 2000 m. Niujorke, dalyvavo virš 3000 pradinių klasių moksleivių. Rezultatai parodė, kad šachmatų mokymasis ir akademiniai pasiekimai koreliuoja: vaikų, kurie turėjo visą pusmetį savaitines šachmatų pamokėles,  standartizuotų matematikos ir gimtosios kalbos testų rezultatai žymiai lenkė bendraamžių rezultatus — jie buvo net 20 proc. aukštesni. Išsamūs tyrimai taip pat buvo atlikti Armėnijoje, Vengrijoje ir jų rezultatai patvirtino pagrindinę hipotezę, kad šachmatai gali būti labai sėkmingai naudojami kaip pagalbinė priemonė mokymo procese.

Lietuvoje projektą pilotuojančios mokyklos iš pradžių išbandys pirmąsias šešias pamokas. Jų medžiaga lengvai integruojama su matematika, pasaulio pažinimu.

Parengta pagal:  https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/11/21/news/keturiasdesimt-lietuvos-mokyklu-integruos-sachmatus-i-pradinuku-pamokas-3589854/

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15