K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Balandžio 20 dieną gimnazijoje šurmuliavo didelis būrys svečių, atvykusių iš Rokiškio raj. Pandėlio, Juodupės, Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijų, Jūžintų Juozo Otto Širvydo pagrindinės mokyklos bei Zarasų raj. Dusetų K.Būgos gimnazijos, Ignalinos raj. Vidiškų gimnazijos, Kupiškio raj.  Noriūnų Jono Černiaus pagrindinės mokyklos.

Konferencijoje pranešimus skaitė Anykščių regioninio parko vyr. ekologė Rasa Grižienė, Sartų ir Gražutės regioninio parko vyr. ekologė Daiva Norkūnienė, gamtosauginių mokyklų programos koordinatorius Renaldas Rimavičius. Buvo pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto gimnazija dėl bendrų veiklų gamtosauginėje srityje. Savo tiriamuosius bei projektinius darbus pristatė  mokiniai. Buvo pateikti 6 darbai. Edukacinės – praktinės pamokos metu konferencijos dalyviai išklausė 3 pranešimus („Žvėrių viliojimo menas“, „Lietuvos kanopinių žvėrių ragai“, ,,Miško želdiniai, jų apsauga“). Pamoką rengėm miško želdinimo ir miško apsaugos inžinierius Kastytis Kuodis, Pandėlio girininkas Aidas Rinkevičius, Juodupės girininkas  Rytis Andriuškevičius, Kamajų girininkas Sigitas Markevičius. Konferencijos metu buvo pristatomos parodos: mokytojos Loretos Rimšienės (Juozo Tumo – Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinys) darbai „Gyvas žemės veidas ir baltų ženklai iš tekstilės atliekų“ bei mokinio Deimanto Rimkevičiaus (Kamajų Antano Strazdo gimnazija, 2g kl.) žemės ūkio technikos kolekcija iš kartono. Vyko protų mūšis, kuriam vadovavo mokytoja Ramunė Paliokienė. „Bendraamžių valandoje“, kurią vedė vienuoliktokės Aurora ir Lina, moksleiviai turėjo galimybę susipažinti ir pabendrauti. Visiems svečiams muzikinį sveikinimą skyrė vienuoliktokai, gerą nuotaiką sukūrę smagia daina ir trankiu šokiu ( mokytojos A.Stočkuvienė ir A.Mičelienė).

Jolanta Vygėlienė

       

 

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15