K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Saulėtą gegužės 12-tąją visas Kamajų miestelis prisipildė jaunatviško šurmulio – vyko Rokiškio dekanato jaunimo diena JĖZUS KRISTUS – MŪSŲ VILTIS. Šventėje dalyvavo per 150 jaunuolių iš visų rajono mokyklų bei parapijų.

Šventė prasidėjo mūsų, A. Strazdo vardo, gimnazijoje. Čia mokinių būrelis kartu su parapijos klebonu Andriumi vaidino filosofinį mini etiudą pagal B. Ferrero pasakojimą,  kviečiantį jaunimą apmąstyti  daromus pasirinkimus ir susidėlioti savo gyvenimo prioritetus…

Susitikimo įžanga buvo skirta susipažinimui ir programos pristatymui, žaismingai aptartos šių metų  jaunimo susibūrimo temos, akcentuoti pagrindiniai momentai, būtent: trumpai papasakota Kamajų parapijos istorija, pasidžiaugta Lietuvos šimtmečiu, anonsuotas popiežiaus Pranciškaus vizitas Lietuvoje rugsėjo 22–23 dienomis. Iš gimnazijos jaunimo eisena pajudėjo bažnyčios link. Po šventųjų Mišių ir skanios pavakarių košės jaunimas, pasirinkęs teminius užsiėmimus, pasklido miestelyje – bažnyčios šventoriuje, bendruomenės patalpose, gimnazijos erdvėse ir… autobusų stotelėje.  Kamajų gimnazistai įtraukė svečius į žaidimą „Pažink tikėjimą“, mokyt. Daiva Mickūnienė mokė gaminti strazdukus, o kunigai kvietė diskutuoti  jaunuomenei aktualiais klausimais. Tada laukė žygis, prieš kurį  šventės dalyviai buvo supažindinti su popiežiaus Pranciškaus enciklikos LAUDATO SI’ („Būk pagarbintas“) esminiais momentais: „iš naujo suvokti, kad mums vieniems kitų reikia, kad esame išvien atsakingi už kitus ir už pasaulį“ (229). Savanoriai padalino susirinkusiesiems lapelius su vardais pasaulio šalių, už kurias jie buvo prašomi melstis žygio metu. Grįžę iš žygio, po gegužinių pamaldų –  skaniai, nuotaikingai ir linksmai užbaigėme jaunimo šventę. Nuoširdžiai dėkojame šauniems savanoriams už jų iš širdies einantį gerumą ir didžiulį darbą  tiek šventės metu, tiek ruošiantis jai. Dėkojame visiems geros valios žmonėms, tapusiems mecenatais ir šventės ambasadoriais. Šventė aptarta per Sekmines Kamajų bažnyčioje, pasidžiaugta visomis veiklomis ir išsamiomis regioninės spaudos publikacijomis.

http://www.rokiskiosirena.lt/naujiena/renginiai/rokikio-dekanato-jaunimo-dienos-apie-tikjim-jaunimo-kalba

www.grokiskis.lt/aktualijos/dekanato-jaunimo-susiburimas-kas-veza-tikejima

 

Tikybos mokytoja Vilma Steputaitienė

 

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15