K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Tęsdami Kamajų šv. Kazimiero parapijos bendradarbiavimo su Vilniaus arkikatedra bazilika tradiciją, 2018 m. rugsėjo 4 dieną Kamajų Antano Strazdo gimnazijos mokiniai ir Kamajų šv. Kazimiero parapijos ansamblis vyko į Vilnių. Sostinės katedros šv. Kazimiero koplyčioje buvo aukojamos šv. Mišios, kurių metu liturginius kūrinius atliko gimnazijos ir parapijos atstovai. Po Eucharistijos šventimo dalyvauta turiningoje Vilniaus katedros bendruomenės paruoštoje programoje: džiaugtasi paties menininko Juliaus Žėko pristatyta instaliacija „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“, kuri pasižymi skirtingų kultūrų / technologijų – archajinės audimo tradicijos ir lazerinių technologijos darna (žr. www.hymnos.lt), klausytasi dr. A. Vasiliauskienės pasakojimo apie Dievo tarno arkivyskupo M. Reinio gyvenimą ir kančią, aplankyta Gailestingumo šventovė bei vienas seniausių Vilniaus statinių – pranciškonų bažnyčia. Nuotraukos autoriaus.

                                                                                  Tikybos mokytoja Vilma Steputaitienė

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15