Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

 

 Gimnazijos emblema

 

Žinių piramidė – kopimas, žingsnelis po žingsnelio, knygų laiptais. Viršūnėje laukia baltas paukštis, ištiesęs skrydžiui sparnus. Jis pasiruošęs nuskraidinti,

kiekvieną pasiekusį viršūnę, į pasaulį nutviekstą gėrio, meilės, saulės šilumos.

Autorė dailės mokytoja Daiva Baltakytė.

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos himnas

 

Žalumos apsupty

Ir šviesos sklidina

Vis skambučiais šauki-

Į klases mus kvieti

Tu, miela mokykla.

 

Auginki, globoki,

Šviesos kelią rodyk

Ir širdis pripildyk

Gerumo, vilties

Te skamba čia juokas,

Te žodis išmoko

Tos meilės pasauliui

Lyg Strazdo giesmė.

 

Pamokų ta rimtis,

Žodžiai klasės lentoj,

Šiltas draugo šypsnys

Visada pasiliks

Atminties gilumoj.

 

Palydėk mus su saule

Į gyvenimo kelią.

Te žingsnį kiekvieną

Nuskaidrins mintis,

                                                                 Kad metams prabėgant

                                                               Mano žemėje šviečia

                                                               Gražiausias jaunystės

                                                               Dienų žiburys.

Žodžių autorė Nijolė Markevičienė, muziką kūrė Ramunė Glinskienė

Kūrinį atlieka Ramunė Glinskienė ir Rimantė Mičelytė

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.