K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖ

 Mokinių sveikatos priežiūrą gimnazijoje vykdančio Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto funkcijos:

 • pirmosios medicinos pagalbos teikimas ir koordinavimas;
 • sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams) teikimas bei metodinės ir informacinės medžiagos mokinių išsaugojimo  ir stiprinimo klausimais kaupimas;
 • informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais teikimas ir šios informacijos sklaida (mokyklos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) gimnazijos bendruomenei;
 • pagalba mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
 • mokinių maitinimo organizavimo priežiūra, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą;
 • gimnazijos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius gimnazijos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus;
 • ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas;
 • pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio lavinimo grupes, informacijos dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas kūno kultūros mokytojams;
 • informacijos apie kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupimas, informacijos apibendrinimas bei pateikimas gimnazijos bendruomenei, visuomenės sveikatos biurui;
 • dalyvavimas gimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje;
 • informacijos Visuomenės sveikatos centrui apskrityje teikimas, įtarus užkrečiamą ligą ar apsinuodijimą gimnazijoje;
 • gimnazijos sveikatinimo projektų rengimo inicijavimas ir dalyvavimas juos įgyvendinant.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Aurelija Šarkauskaitė, tel. +37062655560. Galima rašyti į TAMO.

 

 

Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15