K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284, Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

     Nuo 2018 m. rugsėjo mėnesio gimnazijoje vykdoma OLWEUS PATYČIŲ IR SMURTO PREVENCIJOS programa. Programos instruktorė – Nijolė Zabukienė.

     PROGRAMOS TIKSLAS – mažinti patyčių ir kito netinkamo elgesio apraiškas, mokyti visą gimnazijos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Programoje dalyvauja visa gimnazijos bendruomenė, siekianti kurti saugią, bendravimu ir bendradarbiavimu bei pasitikėjimu grindžiamą aplinką.

     UŽDAVINIAI:

 1. Sistemingai vykdyti Olweus patyčių prevencijos programą.
 2. Apie šią programą teikti informaciją mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).
 3. Konsultuoti klasių vadovus patyčių prevencijos klausimais, vedant klasių valandėles.
 4. Inicijuoti aktyvų gimnazijos darbuotojų dalyvavimą MSG susirinkimuose analizuojant problemas, ieškant problemų sprendimo būdų.
 5. Stiprinti mokytojų budėjimą, esant reikalui koreguoti budėjimo grafiką.
 6. Nuolat bendradarbiauti su programos instruktore, siekiant konstruktyvaus programos įgyvendinimo.

      VEIKLOS:

 • Sudarytas patyčių prevencijos Koordinacinis komitetas.
 • Paskirti MSG vadovai.
 • Sudarytos Mokymosi ir Supervizijų grupės.
 • Sistemingai dalyvaujama programos mokymuose, kuriuos organizuoja instruktorė.
 • MSG susirinkimai organizuojami 2 kartus per mėnesį.
 • Atlikta elektroninė mokinių apklausa.
 • Mokinių apklausos duomenų analizė ir pristatymas MSG visai gimnazijos bendruomenei.
 • Mokytojų budėjimo koregavimas.
 • Bendradarbiavimas su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais).
Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15