K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

Specialusis pedagogas rūpinasi sėkminga specialiųjų poreikių turinčių mokinių integracija mokykloje, bendradarbiauja su specialiųjų poreikių vaiko tėvais (globėjais), konsultuoja juos. Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą (nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms) bei vertina pažangą mokykloje. Veda pamokas, kurių metu padeda šiems mokiniams įsisavinti ugdymo turinį bei lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno vaiko gebėjimų lygį, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus. Konsultuoja mokytojus kaip individualizuoti ir/ar pritaikyti bendrąsias ugdymo programas. Dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos (VGK) veikloje. Kontaktinis  tel. +370 687 79488 Galima rašyti per TAMO.

Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15