K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

Mokyklos adresas: K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

El. pašto adresas: kamajugimnazija@gmail.com

Telefonas: (8-458) 27147

Direktorė Loreta Grochauskienė

Gim.1959-08-22, Šiauliai

Išsilavinimas:

2009 m. Šiaulių universitetas, vadybos (švietimo vadyba) ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;

2000 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (specialioji pedagogika) magistro kvalifikacinis laipsnis;

1990 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pagalbinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

1977 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių įstaigų vadovo ir choreografo kvalifikacija.

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

2017 m. Antra mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija;

2012 m. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija;

2003 m. Švietimo įstaigos vadovo I (III)  kvalifikacijos kategorija;

1997 m. Vyresniojo choreografijos mokytojo kvalifikacija;

1996 m. Vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija.

El. paštas: l.grochauskiene@post.rokiskis.lt

Mob. Tel.: 8 614 99302

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Gabienė

Gim. 1960-05-22, Ukmergė

Išsilavinimas:

1983 m. Vilniaus universitetas, filologijos dėstytojo kvalifikacija;

1993 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacija;

2017 m. III mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija.

El. paštas: a.gabiene@gmail.com

Mob.tel.: 867661615

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui Birutė Šešelgienė

Gim.1964-09-26, Rokiškis

Išsilavinimas:

1985 m. Kauno ekonomikos technikumas, raštvedybos organizatoriaus kvalifikacija.

 El. paštas: birutesesel@gmail.com

Mob. Tel.: 8 611 00736

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus bei neformalaus švietimo skyriaus vedėja Daiva Baltakytė

 

Išsilavinimas:

1991 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinių klasių bei pagrindinės mokyklos dailės mokytojo kvalifikacija;

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

1996 m. Trečia  įstaigos  vadovo kvalifikacinė kategorija;

1996 m. Vyresniojo dailės  mokytojo kvalifikacija;

2006 m. Dailės  mokytojos metodininkės kvalifikacija;

El. paštas: daivabalta@gmail.com

Mob. Tel.: 8 615 55646

 

Buhalterė Virginija Tumienė

Gim.1960-09-28, Rokiškis

Išsilavinimas: 1980 m. Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas;

El. paštas: kamajugimnazija@gmail.com

Mob. Tel.: 8 614 83839

 

Raštvedė Elvyra Tumienė

Gim.1963-07-21, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

1985 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, buhalterinės apskaitos ekonomisto kvalifikacija;

1981 m. Kauno žemės ūkio technikumas, žemės ūkio buhalterinės apskaitos kvalifikacija;

El. paštas: elvyratu63@gmail.lt

Mob. Tel.: 8 618 69801

 

Specialioji pedagogė ir logopedė Miglanda Aleksiejienė

Gim.1969-01-05, Rokiškis

Išsilavinimas:

2010 m. Mykolo Romerio universitetas, viešojo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis, specializacija – veiklos auditas;

2005 m. Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis; specialiojo pedagogo profesinė kvalifikacija (specializacija – logopedija).

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

2017 m. specialiojo pedagogo (ir logopedo) metodininko kvalifikacinė kategorija;

2011 m. IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo specialiajame ugdyme švietimo konsultantas;

2006 m. vyresniojo logopedo (ir specialiojo pedagogo) kvalifikacinė kategorija.

El. paštas: miglanda.aleks@gmail.com

Mob. Tel.: 8 687 79488

 

Socialinė pedagogė Zita Šivickienė

Gim. 1962-05-09

Išsilavinimas:

1981 m. Panevėžio J. Švedo pedagoginė muzikos mokykla. Dėstymas pradinėse bendrojo lavinimo mokyklos klasėse;

1990 m. Šiaulių universitetas. Pradinis mokymas;

2006 m. Šiaulių universitetas. Lietuvių kalbotyros studijų programa, filologijos magistro kvalifikacinis laipsnis;

2013 m. Lietuvos edukologijos universitetas. Socialinė pedagogika.

Kita pedagoginė kvalifikacija

1999 m. pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija;

2007 m. lietuvių kalbos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

El pastas: zitasivickiene@gmail.com

Mob. Tel. 8 618 12932

 

Bibliotekininkė Jolanta Lašienė

Gim.1972-07-27, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

2004 m. Šiaulių universitetas, socialinio darbo bakalauro kvalifikacinis laipsnis, socialinio pedagogo profesinė kvalifikacija;

1992 m. Vilniaus aukštesnioji prekybos mokykla, knygų prekybos organizatoriaus kvalifikacija.

El. paštas: jole.las@gmail.com

Mob. Tel.: 8 663 69942

Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15