K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284, Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Direktorė Loreta Grochauskienė

Gim.1959-08-22, Šiauliai

Išsilavinimas:

2009 m. Šiaulių universitetas, vadybos (švietimo vadyba) ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;

2000 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (specialioji pedagogika) magistro kvalifikacinis laipsnis;

1990 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pagalbinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

1977 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių įstaigų vadovo ir choreografo kvalifikacija.

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

2017 m. Antra mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija;

2012 m. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija;

2003 m. Švietimo įstaigos vadovo I (III)  kvalifikacijos kategorija;

1997 m. Vyresniojo choreografijos mokytojo kvalifikacija;

1996 m. Vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija.

El. paštas: loreta.grochauskiene@gmail.com

Mob.tel.: 8 614 99302

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Gabienė

Gim. 1960-05-22, Ukmergė

Išsilavinimas:

1983 m. Vilniaus universitetas, filologijos dėstytojo kvalifikacija;

1993 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacija;

2017 m. III mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija.

El. paštas: a.gabiene@gmail.com

Mob.tel.: 8 676 61615

 

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Baltakytė

 

Išsilavinimas:

1991 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinių klasių bei pagrindinės mokyklos dailės mokytojo kvalifikacija;

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

1996 m. Trečia  įstaigos  vadovo kvalifikacinė kategorija;

1996 m. Vyresniojo dailės  mokytojo kvalifikacija;

2006 m. Dailės  mokytojos metodininkės kvalifikacija;

El. paštas: daivabalta@gmail.com

Mob. tel.: 8 615 55646

 

 

 

Ugdymo aprūpinimo ir ūkio skyriaus vedėja   Ramunė Karpavičienė

Gim.1984-11-15, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

2016 m. Panevėžio kolegija, buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

El. paštas: ramune.karpaviciene@gmail.com

Mob.tel.:8 600 01154

 

Raštinės vedėja Justina Bareišienė
Gim. 1990-02-13, Rokiškis
Išsilavinimas:
2012 m. Vilniaus kolegija, vadybos ir verslo administravimo profesinio bakalauro laipsnis
el. paštas: kamjugimnazija@gmail.com
Mob. tel.: 8-624-66254

 

Vyr.buhalterė Virginija Tumienė

Gim. 1960-09-28, Rokiškis

Išsilavinimas:

1980 m. Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas;

El. paštas: tumienevirginija9@gmail.com

Mob.tel.: 8 614 83839

 

Buhalterė Dangira Žliubienė

Gim.1964-08-16, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

1986 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, buhalterinės apskaitos ekonomisto kvalifikacija;

El. paštas: dangirazliubiene10@gmail.com

Mob.tel.:8 634 56690

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
Ilgoji pertrauka (1-5)
4. 11.30 – 12.15
IIlgoji pertrauka (6-1g)
5. 12.40 – 13.25
IIIlgoji pertrauka (2g-4g)
6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15