K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

Mokyklos adresas: K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

El. pašto adresas: kamajugimnazija@gmail.com

Telefonas: 8 458 27147

Direktorė Loreta Grochauskienė

Gim.1959-08-22, Šiauliai

Išsilavinimas:

2009 m. Šiaulių universitetas, vadybos (švietimo vadyba) ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis;

2000 m. Šiaulių universitetas, socialinių mokslų (specialioji pedagogika) magistro kvalifikacinis laipsnis;

1990 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pagalbinės mokyklos mokytojos kvalifikacija;

1977 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių įstaigų vadovo ir choreografo kvalifikacija.

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

2017 m. Antra mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija;

2012 m. Mokyklos veiklos kokybės išorės vertintojo kvalifikacinė kategorija;

2003 m. Švietimo įstaigos vadovo I (III)  kvalifikacijos kategorija;

1997 m. Vyresniojo choreografijos mokytojo kvalifikacija;

1996 m. Vyresniojo specialiojo pedagogo kvalifikacija.

El. paštas: loreta.grochauskiene@gmail.com

Mob.tel.: 8 614 99302

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Audronė Gabienė

Gim. 1960-05-22, Ukmergė

Išsilavinimas:

1983 m. Vilniaus universitetas, filologijos dėstytojo kvalifikacija;

1993 m. lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo metodininko kvalifikacija;

2017 m. III mokyklos vadovo kvalifikacinė kategorija.

El. paštas: a.gabiene@gmail.com

Mob.tel.: 8 676 61615

 

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja Daiva Baltakytė

 

Išsilavinimas:

1991 m. Šiaulių pedagoginis universitetas, pradinių klasių bei pagrindinės mokyklos dailės mokytojo kvalifikacija;

Kita  pedagoginė kvalifikacija 

1996 m. Trečia  įstaigos  vadovo kvalifikacinė kategorija;

1996 m. Vyresniojo dailės  mokytojo kvalifikacija;

2006 m. Dailės  mokytojos metodininkės kvalifikacija;

El. paštas: daivabalta@gmail.com

Mob. tel.: 8 615 55646

 

Neformaliojo švietimo skyriaus vedėja Asta Mičelienė

Gim. 1967-03-15

Išsilavinimas:

1992 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, kanklių dėstytojos kvalifikacija.

El. paštas: astamicel@gmail.com 

Mob. tel.: 8 620 15278

 

Direktoriaus pavaduotoja administracijai ir ūkiui Aldona Afanasjeva

Gim.1962-09-30 Anykščių r.

Išsilavinimas:

2011 m. Utenos kolegija, vadybos ir verslo administravimo studijų, buhalterinės apskaitos programa.

El. paštas:aldona.afanasjeva@gmail.com

Mob.tel.:8 625 76583

 

Vyr.buhalterė Virginija Tumienė

Gim. 1960-09-28, Rokiškis

Išsilavinimas:

1980 m. Vilniaus žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas;

El. paštas: tumienevirginija9@gmail.com

Mob.tel.: 8 614 83839

 

Buhalterė Dangira Žliubienė

Gim.1964-08-16, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

1986 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, buhalterinės apskaitos ekonomisto kvalifikacija;

El. paštas:dangirazliubiene10@gmail.com

Mob.tel.:8 634 56690

 

Raštvedė Elvyra Tumienė

Gim.1963-07-21, Rokiškio r.

Išsilavinimas:

1985 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, buhalterinės apskaitos ekonomisto kvalifikacija;

1981 m. Kauno žemės ūkio technikumas, žemės ūkio buhalterinės apskaitos kvalifikacija;

El. paštas: elvyratu63@gmail.com

Mob.tel.: 8 618 69801

Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15