K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284

Eil.Nr.

Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigos Kval. kategor. Dėstomi dalykai

1

         

2

Asta Tarailienė Aukštasis Mokytoja Vyresn. mokytoja Informacinės tech.

3

Daiva Baltakytė Aukštasis Pavad. ugd. III vad., metodininkė Dailė

4

Jolanta Beleišienė Aukštasis Mokytoja Vyresn. mokytoja Fizika

5

Genovaitė Pavilonienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Rusų k.

6

Vytautas Pavilonis Aukštasis Mokytojas Vyresn. mokytojas Technolog. Informacinės tech.

7

Jolanta Vygėlienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Biologija

8

Zita Vilienė Aukštasis Mokytoja Vyresn. mokytoja Prad. kl.

9

Rita Zovienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Prad. kl.

10

Danutė Tymukienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Prad. kl.

11

Robertas Afanasjevas Aukštasis Mokytojas Mokytojas Geografija

12

Nijolė Markevičienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Lietuvių k.

13

Nerijus Jukna Aukštasis Mokytojas Vyresn. mokytojas Kūno kult.

14

Ramunė Paliokienė Aukštasis Mokytoja Vyresn. mokytoja Chemija

15

Vilma Steputaitienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Tikyba. Etika

16

Rita Merkienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Kūno kult.

17

Milda Staškevičienė Aukštasis Mokytoja Vyresn. mokytoja Lietuvių k.

18

Ramunė Glinskienė Aukštasis Mokytoja Vyresn. mokytoja Muzika

19

Daiva Malcienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Anglų k.

20

Vidutė Repšienė Aukštasis Mokytoja Mokytoja Anglų k.

21

Arvydas Uldinskas Aukštasis Mokytojas Metodininkas Matematika

22

Regina Narvydienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Istorija

23

Zita Šivickienė Aukštasis Mokytoja, soc. pedagogė Vyresn. mokytoja Lietuvių k.

24

Alvyda Vadeikienė Aukštasis Mokytoja Metodininkė Istorija

25

Miglanda Aleksiejienė Aukštasis Spec.pedagogė, logopedė logopedė, specialioji pedagogė – metodininkė.  

26

Renata Andriūnienė Aukštasis Mokytoja Vyresn. mokytoja Anglų k.

27

Audronė Stočkuvienė Aukštasis Mokytoja  Vyresn. mokytoja Lietuvių k.

28

Audronė Markevičienė Aukštesnysis Mokytoja Mokytoja Technolog.

29

 Jakarerina Šliominienė  Aukštasis  Mokytojas  Vyresn. mokytoja  Anglų k.

30

Zita Jončienė Aukštasis Mokytoja Vyresn. mokytoja Matematika

31

Inga Balaišienė  32Aukštasis Mokytoja Mokytoja Anglų k.
32  Rimutė Paunksnienė

Mob.tel. 861694239

 Aukštasis  Mokytoja  Vyresn. mokytoja  Prad. kl.
Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15