K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284, Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2019-2020 M.M.

Eil.Nr. Pavardė, vardas Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Afanasjevas  Robertas Geografija Mokytojas
2. Andriūnienė Renata Anglų kalba Vyresnioji  mokytoja
3. Balaišienė Inga Anglų kalba Mokytoja
4. Baltakytė  Daiva Dailė Metodininkė
5. Balčiūnienė Gražina Chemija, biologija Metodininkė
6. Beleišienė Jolanta Fizika Vyresnioji  mokytoja
7. Bieliūnas Eimantas Automobilizmas Mokytojas
8. Glinskienė Ramunė Muzika Vyresnioji  mokytoja
9. Jončienė Zita Matematika Vyresnioji  mokytoja
10. Mališauskas Paulius Kūno kultūra Mokytojas
11. Markevičienė Audronė Technologijos Mokytoja
12. Markevičienė Nijolė Lietuvių kalba ir literatūra Metodininkė
13. Merkienė Rita Kūno kultūra Metodininkė
14. Narvydienė Regina Istorija Metodininkė
15. Paliokienė Ramunė Chemija Metodininkė
16. Paunksnienė Rimutė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji  mokytoja
17. Pavilonienė Genovaitė Rusų kalba Metodininkė
18. Pavilonis Vytautas Informacinės technologijos, technologijos Vyresnioji mokytoja
19. Staškevičienė Milda Lietuvių k. ir literatūra Vyresnioji mokytoja
20. Steputaitienė Vilma Dorinis ugdymas Metodininkė
21. Stočkuvienė Audronė Lietuvių kalba ir literatūra Vyresnioji  mokytoja
22. Šivickienė Zita Lietuvių kalba ir literatūra Vyresnioji  mokytoja
23. Šliominienė Jekaterina Anglų kalba Vyresnioji  mokytoja
24. Tarailienė Asta Informacinės technologijos Vyresnioji  mokytoja
25. Tymukienė Danutė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė
26. Uldinskas Arvydas Matematika Metodininkas
27. Vadeikienė Alvyda Istorija Metodininkė
28. Vygėlienė Jolanta Biologija Metodininkė
29. Vilienė Zita Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji  mokytoja
30. Zovienė Rita Pradinių klasių mokytoja Metodininkė
Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15