K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284, Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2019-2020 M.M.

Eil.Nr. Pavardė, vardas Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Afanasjevas  Robertas Geografija Mokytojas
2. Andriūnienė Renata Anglų kalba Vyresnioji  mokytoja
3. Balaišienė Inga Anglų kalba Vyresnioji mokytoja
4. Baltakytė  Daiva Dailė Metodininkė
5. Balčiūnienė Gražina Chemija, biologija Metodininkė
6. Beleišienė Jolanta Fizika Vyresnioji  mokytoja
7. Bieliūnas Eimantas Automobilizmas Mokytojas
8. Glinskienė Ramunė Muzika Vyresnioji  mokytoja
9. Jončienė Zita Matematika Vyresnioji  mokytoja
10. Lapelytė Ieva Choreografija Mokytoja
11. Mališauskas Paulius Kūno kultūra Mokytojas
12. Markevičienė Audronė Technologijos Mokytoja
13. Markevičienė Nijolė Lietuvių kalba ir literatūra Metodininkė
14. Merkienė Rita Kūno kultūra Metodininkė
15. Narvydienė Regina Istorija Metodininkė
16. Paliokienė Ramunė Chemija Metodininkė
17. Paunksnienė Rimutė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji  mokytoja
18. Pavilonienė Genovaitė Rusų kalba Metodininkė
19. Pavilonis Vytautas Informacinės technologijos, technologijos Vyr. mokytojas
20. Staškevičienė Milda Lietuvių k. ir literatūra Vyresnioji mokytoja
21. Steputaitienė Vilma Dorinis ugdymas Metodininkė
22. Stočkuvienė Audronė Lietuvių kalba ir literatūra Vyresnioji  mokytoja
23. Šivickienė Zita Lietuvių kalba ir literatūra Vyresnioji  mokytoja
24. Šliominienė Jekaterina Anglų kalba Vyresnioji  mokytoja
25. Tarailienė Asta Informacinės technologijos Vyresnioji  mokytoja
26. Tymukienė Danutė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė
27. Uldinskas Arvydas Matematika Metodininkas
28. Vadeikienė Alvyda Istorija Metodininkė
29. Vygėlienė Jolanta Biologija Metodininkė
30. Vilienė Zita Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji  mokytoja
31. Zovienė Rita Pradinių klasių mokytoja Metodininkė
Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15