K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284, Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2018-2019 M.M.

Eil.Nr. Pavardė, vardas Mokomasis dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Afanasjevas  Robertas Geografija Mokytojas
2. Andriūnienė Renata Anglų kalba Vyresnioji  mokytoja
3. Balaišienė Inga Anglų kalba Mokytoja
4. Baltakytė  Daiva Dailė Metodininkė
5. Balčiūnienė Gražina Chemija, biologija Metodininkė
6. Beleišienė Jolanta Fizika Vyresnioji  mokytoja
7. Bieliūnas Eimantas Automobilizmas Mokytojas
8. Glinskienė Ramunė Muzika Vyresnioji  mokytoja
9. Jasudienė Lina Anglų kalba Mokytoja
10. Jončienė Zita Matematika Vyresnioji  mokytoja
11. Mališauskas Paulius Kūno kultūra Mokytojas
12. Markevičienė Audronė Technologijos Mokytoja
13. Markevičienė Nijolė Lietuvių kalba ir literatūra Metodininkė
14. Merkienė Rita Kūno kultūra Metodininkė
15. Narvydienė Regina Istorija Metodininkė
16. Paliokienė Ramunė Chemija Metodininkė
17. Paunksnienė Rimutė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji  mokytoja
18. Pavilonienė Genovaitė Rusų kalba Metodininkė
19. Pavilonis Vytautas Informacinės technologijos, technologijos Vyr. mokytojas
20. Repšienė Vidutė Anglų kalba Mokytoja
21. Staškevičienė Milda Lietuvių k. ir literatūra Vyresnioji mokytoja
22. Steputaitienė Vilma Dorinis ugdymas Metodininkė
23. Stočkuvienė Audronė Lietuvių kalba ir literatūra Vyresnioji  mokytoja
24. Šivickienė Zita Lietuvių kalba ir literatūra Vyresnioji  mokytoja
25. Šliominienė Jekaterina Anglų kalba Vyresnioji  mokytoja
26. Tarailienė Asta Informacinės technologijos Vyresnioji  mokytoja
27. Tymukienė Danutė Pradinių klasių mokytoja Metodininkė
28. Uldinskas Arvydas Matematika Metodininkas
29. Vadeikienė Alvyda Istorija Metodininkė
30. Vygėlienė Jolanta Biologija Metodininkė
31. Vilienė Zita Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji  mokytoja
32. Zovienė Rita Pradinių klasių mokytoja Metodininkė
Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15