K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42284, Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

Mokinių priėmimo ir mokesčio mokėjimo tvarkos aprašas

2017-2018 m.m. ugdymo planas

 

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS

2018 – 2019 M.M.

Eil. Nr. Pavardė, vardas Veiklos kryptis Kvalifikacinė kategorija
1. Baltakytė Daiva Dailės studija,

Estetikos studija

Metodininkė
2. Gabienė Audronė Teatrinės raiškos studija,

Estetikos studija

Metodininkė
3. Glinskienė Ramunė Fortepijono studija Vyresnioji mokytoja
4. Jasudienė Lina Estetikos studija Mokytoja
5. Mičelienė Asta Liaudiškos muzikos studija Vyresnioji mokytoja
6. Mičelis Robertas Estradinės muzikos studija Vyresnysis mokytojas
7. Rūta Trubilienė Choreografijos studija,

Estetikos studija

Mokytoja
Pamokų laikas

1. 8.30 - 9.15
2. 9.25 - 10.10
3. 10.20 - 11.05
4. 11.35 - 12.20
5. 12.45 - 13.30
6. 13.40 - 14.25
7. 14.30 - 15.15