K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

JURGIO KAIRIO SKAUTŲ DRAUGOVĖ

Skautijos logotipas:

Skautai (angl. scout – „žvalgas”) – visuomeninė savanoriška vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo organizacija.

 

Skautų tikslas

 

Skautai siekia ugdyti savo narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo valstybei.
Skautų šūkis – „Dievui, Tėvynei, Artimui”
SKAUTO POŠŪKIS:   „ BUDĖK“
Apie skautus
Jaunesnieji skautai – 6-10 metų amžiaus.
Skautai –
  ne jaunesni kaip 10 m. amžiaus.
Patyrę skautai
 – ne jaunesni kaip 14 metų amžiaus.
Suaugę skautai
– nuo 21 m. amžiaus.


Kaip tapti skautu

 

Kiekvienas naujai atėjęs žmogus, padedamas skiltininko, susipažįsta su skautybe, išmoksta paaiškinti skautiško gyvenimo principus, praleidžia bent parą su skautais atvirame ore, ir tuomet duoda skauto įžodį: „Brangindamas savo garbę aš pasižadu stengtis tarnauti Dievui ir Tėvynei, padėti Artimui ir vykdyti skautų įstatus“. Po jo kandidatui užrišamas geltonos spalvos kaklaraištis ir jis tampa tikru skautu, turinčiu teisę dėvėti skauto uniformą, ženkliuką ir kaklaraištį. 

 

Kodėl verta tapti skautu?

 
Skautai dalyvauja įvairiuose renginiuose: vienetų sueigose, šventėse, iškylose, žygiuose, stovyklose, seminaruose, mokymuose, vietinės bendruomenės, nacionaliniuose ir tarptautiniuose projektuose.

 

Lietuvos skautijos skautų uniforma

 

SKAUTO ĮSAKAI

 

1. Skautas atviras ir laikosi savo žodžio.

2. Skautas ištikimas Dievui ir Tėvynei.

3. Skautas yra naudingas visuomenei ir padeda artimui.
4. Skautas yra draugas savo artimui ir brolis kitam skautui.
5. Skautas mandagus ir riteriškas.
6. Skautas gamtos draugas.
7. Skautas paklusnus tėvams ir vyresnybei.
8. Skautas linksmas, santūrus ir niekad nenustoja vilties.
9. Skautas taupus.
10. Skautas skaistus ir blaivus savo mintimis, žodžiais ir darbais.

 

IŠ SKAUTŲ ISTORIJOS

 
Lordas Baden-Powell 1907 m. suorganizavo pirmą skautų stovyklą 20 berniukų. Ši diena laikoma skautų įsikūrimo diena. Išleido pirmą knygą skautams „ Skautybė berniukams“.
Petras Jurgėla. . 
Gimė 1901m. Džersej Sičio mieste ( JAV). 1917 m. įstojęs į lietuvių gimnaziją Voroneže, pradėjo burti jaunimą skautiškam darbui. Tų pačių metų pabaigoje prie rusų-ukrainiečių draugovės įkūrė lietuvišką skiltį. 1918 m. rudenį, vokiečiams leidus vykti į Lietuvą, Jurgelevičių šeima apsistojo Vilniuje. Čia pradėjo steigti skautiškus vienetus bei populiarino skautų judėjimą. 

 

Lietuvos skautų himnas

 

Iškelkim vėliavas aukštai i saulę,
Tegul jos plazda padangėje melsvoj,
Tegul jos skelbia visam pasauliui,
Kad mes gyvename Tėvynėje laisvoj.

Žygiuoja, žygiuoja, žygiuoja skautija,
Plačiai kur mėlynuoja putota Baltija.

Sodinkim medį, auginkim gėlę,
Mylėkim artimą, kaip mylime save,
Mylėkim savo mes Tėviškėlę,
Darbais didingais išgarsinkime ją.

Žygiuoja, žygiuoja, žygiuoja skautija,
Pušynai kur žaliuoja, kur laukia stovykla.

Ratu sustokim, rankas paduokim,
Tegul sujungia mus vakaro malda,
Ir šviesios žvaigždės, liepsna pašvaistės,
Ir paskutinė prie laužo diena.

Dainuoja, dainuoja, dainuoja skautija,
Ir aidi žalios girios, ir aidi stovykla.

Dalinkim džiaugsmą, brolybės jausmą,
Teišsiskleidžia draugystės žiedai.
Dar mūsų dainos neišdainuotos,
Dar mūsų laukia gerieji darbai.

Dainuoja, dainuoja, dainuoja skautija,
Čia mūsų tėvų žemė, čia mūsų Lietuva!

 

 

 

Skautiškų svetainių adresai:

 

http://www.skautai.lt/

http://www.skautai.lt/juru/

http://www.skautai.org/

http://scout.lt/

http://www.skautas.lt/

 

 

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05
4. 11.15 – 12.00

Ilgoji pertrauka

5. 12.30 – 13.15
6. 13.25 – 14.10
7. 14.15 – 15.00