Alės Rūtos al. 1, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

       Dalis 3g klasės mokinių dalyvavo Rokiškio krašto muziejuje vykusiame renginyje, skirtame Napoleono žygiui per Lietuvą prieš 210 metų sukakčiai. Gimnazistams buvo įdomi lektorės F. Pabiržienės paskaita apie Napoleono laikų ne tik neigiamą, bet ir labai reikšmingą palikimą: baudžiavos panaikinimą Suvalkijoje, metrinės matų sistemos įvedimą, gatvių numeravimą bei madą. Didžiausią įspūdį gimnazistams paliko Kauno pavietų karybos klubo vado V. Valavičiaus paskaita apie ginkluotę, kur buvo galima pamatyti, palaikyti to meto ginklus rankoje. Vaikinai išbandė dalgininkų rikiuotę, o merginas sužavėjo gidės pasakojimas, romantizmo laikotarpio mados paroda iš A. Vasiljevo kolekcijos.

Mokytoja Alvyda Vadeikienė

Fotonuotraukos autoriaus

Pamokų laikas

1 pamoka 8.30 – 9.15 val.
2 pamoka 9.25 – 10.10 val.
3 pamoka 10.20 – 11.05 val.

ILGOJI PERTRAUKA (1-4 kl., 5-7 kl.)
4 pamoka 11.40 – 12.25 val.

ILGOJI PERTRAUKA (8-IVg kl.)

5 pamoka 12.45 – 13.30 val.

6 pamoka 13.40 – 14.25 val.
7 pamoka 14.30 – 15.15 val.

8 pamoka 15.20 – 16.05 val.