Projektinių veiklų „Sėlių keliu…“ pristatymas

   Birželio 14-ąją 5-8 ir Ig-IIg klasių mokiniai dalyvavo projektinių veiklų konferencijoje. Antrus metus gimnazijos mokiniai ir mokytojai vykdydami integruotas projektines veiklas keliauja ,,Sėlių keliu…‘‘

   Šių mokslo metų tikslas – atskleisti savo krašto kaimų istorinius, gamtinius, kultūrinius portretus. Gyvename dėkingoje aplinkoje, kur susipina daugybės ypatingų žmonių likimai, todėl įdomu buvo kūrybiškai pažvelgti į juos, atskleisti naujus, mums iki tol nežinomus istorijos ir dabarties aspektus. Įdomu buvo keliauti, tyrinėti, fiksuoti akimirkas foto nuotraukose, įrašuose. Taip gimė fotografijų ciklas ,,(Ne)spalvotos Salos‘‘ ir daugybė netikėtų atradimų. Visa projektinių veiklų medžiaga

Pavaduotoja ugdymui Audronė Gabienė
Foto nuotraukos Medos Braukylaitės

Scroll to Top