K. Šešelgio g. 9, Kamajų mstl., Rokiškio r. sav. LT-42291. Į.k.190250136, tel.: 8 458 27147, el.paštas kamajugimnazija@gmail.com

     isvyka1 Š.m  rugsėjo 23 d. mes,  4g klasės mokiniai,  kartu su mokytoja Nijole Markevičiene  vykome į edukacinę kelionę po literatūrines Anykščių krašto vietas. Pirmiausia aplankėme garsiąją anykštėno, XIXa. vidurio lietuvių poeto Antano Baranausko klėtelę bei rašytojo Antano Vienuolio namą – muziejų. Čia lankydamiesi praplėtėme savo žinias ne tik apie pačius rašytojus, bet ir jų kūrybą, ypač visiems žinomą A.Baranausko  poemą ,,Anykščių šilelis‘‘.Užsukę į netoliese esančią tautodailininko Stanislovo Petraškos akmens tapybos parodą gėrėjomės unikalia technika atliktais paveikslais.

Po to vykome  į Niūronis — Jono Biliūno tėviškę, kur klausėmės įdomaus, šilto gidės pasakojimo apie jautrią rašytojo asmenybę bei jo gyvenimo kelią. Atrodė, jog čia pat, gimtojoje sodyboje tarsi atgijo Biliūno kūrinių veikėjai ir skaudūs jų likimai… Tai paliko mums neišdildomą įspūdį. Kelionei baigiantis stabtelėjome Maleišiuose,  kur gimė ir augo Lietuvos rašytojas, literatūros istorikas, kunigas  Juozas Tumas – Vaižgantas. Pasivaikščiojome  po jo gimtąjį sodžių, o vėliau  apžiūrėjome Kunigiškių pradžios  mokyklą, kurioje mokėsi mažasis Tumų vaikas…  Dar ir dabar mus lanko įspūdis, jog trumpam nuklydome į praeitį ir pajutome jos dvelksmą…

Simona B., 4g

isvyka2 isvyka3 isvyka4 isvyka5 isvyka6 isvyka7

Pamokų laikas

1. 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05

Ilgoji pertrauka (valgo 1-4 kl.,5-7kl.)
4. 11.35 – 12.20

Ilgoji pertrauka (valgo 8-IVg. kl.)

5. 12.50 – 13.35

6. 13.40 – 14.25
7. 14.30 – 15.15